INFORMACJA O STOWARZYSZENIU

 

Pełna nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Szkoła dla Rodziców i Wychowawców „bez Porażek”
Wpisane do KRS pod numerem 0000031867
Regon 017179744
Konto bankowe: 47 1020 1185 00004502 0098 8097

Stowarzyszenie istnieje od 2000 roku. Celem działań stowarzyszenia jest m.in.:

  • Wspieranie rodziny jako wspólnoty życia i miłości, będącej podstawowym środowiskiem wychowawczym.
  • Promocja i rozwijanie umiejętności wychowawczych, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji wśród rodziców oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, w tym nauczycieli.
Deklaracja członkowska do pobrania w formacie PDF

Przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje stale z
Centrum Metodycznym Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Warszawie,
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Liderami Programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
Najczęściej realizowane programy:

  •  „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły”
  • „Rodzeństwo bez rywalizacji”
  • „Jak świadomie wykorzystać uczucia w kontakcie z sobą i innymi”
  • „Jak rozmawiać z dziećmi o seksie”

Do czerwca 2006 r. Stowarzyszenie przeszkoliło łącznie 1899 osób pracujących
w 186 grupach.
Przy Stowarzyszeniu działa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 

 W 2006 roku Stowarzyszenie współorganizowało jubileuszową konferencję „Wychowywać, to kochać i wymagać”, zwołaną z okazji X-lecia istnienia programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Stowarzyszenie przygotowało film o Szkole dla Rodziców i Wychowawców, pokazujący, w jaki sposób umiejętności uczestników Warsztatów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców zmieniają sposób komunikowania się, rozwiązywania trudnych sytuacji w rodzinie. Film ma zachęcać i przekonywać do idei Szkoły. Jest pomocą dla wszystkich, którzy propagują ideę kształcenia umiejętności wychowawczych wśród rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Zarząd Stowarzyszenia: / od 04.12.2006/
Teresa Cichecka -sekretarz
Justyna Derdy
Ewa Krupińska –prezes
Witold Paraniak
Jarosław Serdakowski -wiceprezes